Бидний үйлчилгээ

Бид барилгын болон хороололын  гадна дотно гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн ажлыг материал нийлүүлэлт, угсралт, цахилгаан төхөөрөмжийн суурилуулалт, туршилт тохируулгыг бүх шатанд нь цогцоор гүйцэтгэн захиалагчдад хүлээлгэн өгдөг.

  • Барилгын цахилгаан материалын нийлүүлэлт
  • Барилгын цахилгаан угсралт
  • Холбоо дохиоллын угсралт
  • Цахилгааны  самбар угсралт
Давуу тал:
Барилгын цахилгааны цогц үйлчилгээ
Олон улсын болон европын стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
Найдвартай, чанартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ
Материал хангамжийн тасралтгүй нийлүүлэлт
 
Бид гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээндээ 1 жилийн баталгаат хугацаа олгож байна.