Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт байрлах “Салхит” салхин цахилгаан станц