"ДРИЙМ КЭСТЛ" ХХК  нь мэргэжлийн болон инженер  техникийн  туршлагатай боловсон  хүчинтэй  чадварлаг хамт олон болон бүрэлдэж чадсан бөгөөд 2007 онд Барилга Хот Байгуулалтын Яамнаас  бидэнд барилгын цахилгаан угсралтын үйл ажиллагаа эрхлэх ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ-ыг олгосон юм.